Skip to main content

Prednosti baterijskih hranilnikov v vašem sistemu

Prednosti baterijskih hranilnikov v vašem sistemu

Baterijski hranilniki omogočajo shranjevanje energije, ki jo pridobite iz obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne. Namesto da bi jo takoj oddali v omrežje, jo lahko shranite za uporabo v času, ko je potreba po električni energiji večja ali ko obnovljivi viri niso na voljo. To pomeni večjo samozadostnost in bolj učinkovito rabo energije. Poleg tega omogočajo tudi namestitev elektrarne tudi v primeru, ko stranka ne more oddajati proizvedene energije iz sončne elektrarne v omrežje.

 

Z uporabo baterijskega hranilnika energije se lahko zmanjša potreba po povezavi z javnim električnim omrežjem. Ko imamo energijo shranjeno v bateriji, jo lahko porabimo tudi v časih, ko ni na voljo električne energije iz omrežja, kot na primer med izpadi elektrike ali v primeru naravnih nesreč.

 

Baterijski sistemi omogočajo učinkovitejšo uporabo energije iz obnovljivih virov. Na primer, kadar sončna elektrarna proizvede več energije, kot jo trenutno potrebujete, se ta presežek shranjuje v baterijo namesto da bi izgubili. Kasneje lahko to shranjeno energijo uporabite, kadar sončna elektrarna ne proizvaja dovolj ali kadar je potreba po električni energiji večja, na primer ponoči. To omogoča bolj učinkovito izrabo energije in zmanjšuje potrebo po alternativnih virih energije v času nižje proizvodnje sončne elektrarne.

 

S pravilno uporabo baterijskega hranilnika lahko izboljšate učinkovitost porabe energije. Na primer, lahko programirate čas polnjenja baterije, da se ujema z obdobji, ko je električna energija cenejša ali ko je na voljo več obnovljivih virov energije. Poleg tega lahko določite prednostne naloge za porabo, kot je zagotavljanje energije ključnim napravam ali obremenitvam.

 

Uporaba baterijskih hranilnikov prispeva k večji učinkovitosti izrabe električne energije iz obnovljivih virov. To vodi v manjšo odvisnost od fosilnih goriv, zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in pomaga pri zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe. Dolgoročno gledano, baterijski hranilniki pripomorejo k trajnostnemu in stabilnemu energetskemu sistemu. Danes pa lahko potrdimo, da je investicija tudi v sončne elektrarne s hranilniki že ekonomsko smiselna.

 

Naložbo vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletnih strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Evropski sklad na regionalni razvoj
Slovenski podjetniški sklad
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo