Investiramo in projektiramo sončne elektrarne

Sončna energija oddaja svetlobo in toploto, ki jo zemlja s pridom izkorišča. Je osnova za življenje že od samega nastanka zemlje in danes z razvojem fotovoltaike vse bolj pomemben vir električne energije v boju proti podnebnim spremembam.

Proizvodnja električne energije poteka s pretvorbo toplotne energije v električno (concentrating solar power CSP) ali koriščenjem fotovoltaične tehnologije (photovoltaics PV).

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna

Ukvarjamo se z investiranjem v sončne elektrarne. Z investicijami v projekte sončnih elektrarn na najetih strešnih površinah prispevamo k čistejšemu okolju in obnovljivemu načinu proizvodnje električne energije. Prevzemamo potrebne garancije za izvedbo in financiranje projektov.

V Sloveniji so za obdobje 15. let zagotovljene višje odkupne cene, ki jih zagotavlja država vsem kvalificiranim proizvajalcem električne energije. Po tem obdobju se proizvedena električna energija plasira na trgu po tržni ceni.

Stopite z nami v energetsko neodvisno prihodnost in storite korak za bolj čisto okolje.


Naložbo vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletnih strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Evropski sklad na regionalni razvoj
Slovenski podjetniški sklad
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo